فرم ثبت انتقادات، پیشنهادات، شکایت و اعلام نظرات و درخواست SLA
برای ثبت پیشنهادات، انتقادات و شکایات، لطفا مشخصات خود را به همراه توضیحات کافی ثبت و برای ما ارسال فرمایید.
شماره تلفن سرویس حتما می بایست با صفر و کد شهر وارد شود. به طور مثال؛ ۰۱۳۳۳۷۳۰۰۰۰
در صورتیکه قبلا، نسبت به ارسال فرم انتقادات و شکایات اقدام نموده اید جهت پیگیری و دریافت پاسخ می توانید از طریق این لینک اقدام نمایید.


Captcha